Thanh Trì

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUÔC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 95B Quốc Bảo (44 đường Tựu Liệt) Nhà thuốc Phương Nam 0983644298
Thôn 4, Vạn Phúc Nhà thuốc  Thanh Tâm 1632913577
Cụm 2 Quỳnh Đô (Ngã ba chợ) Quầy thuốc Nguyên Anh 913766996
 Ngã ba Vạn Phúc Nhà thuốc  39 PP 982822025
515 Ngọc Hồi Nhà thuốc  Tùng Lâm 915460676
tổng đài tư vấn vương dạ khang