Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Hưng Yên

Huyện Khoái Châu

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Bưu điện Thị trấn Khoái Châu Nhà thuốc Mạnh Anh 0984637208

 

Huyện Mỹ Hào

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Chợ Thứa, Dị Sử Quầy thuốc Linh Giang 0985103584
Số 72A Phố Bần, Thị trấn Bần Yên Nhân Quầy thuốc Số 2 0974255171

 

Huyện Phù Cừ

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Số K2/06, Phố Cao, Thị trấn Trần Cao Quầy thuốc Hùng Lan 0983726963
Tiên Tiến, Phù Cừ Quầy thuốc Hải Dương 0983101821
K2/43 thị trấn Trần Cao Quầy thuốc Quyết Thắng 0982879775

 

Huyện Văn Lâm

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Đình Dù, Văn Lâm Quầy thuốc Khương Ngát 0388600594

 

Thành Phố Hưng Yên

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Số 223 Điện Biên, Phường Lê Lợi Nhà thuốc tư nhân 0982916770
Số 97 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hiến Nam Nhà thuốc  Minh Thúy 0912077135
Số 10 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hiến Nam Quầy thuốc Thanh Huyền 02213550469
127 Hải Thượng Lãn Ông Quầy thuốc 127 02213550754
Số 97 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hiến Nam Nhà thuốc Minh Thúy 02213550754
Số 216 Điện Biên Quầy thuốc Yễn Nga 02213500037
Số 97B Điện Biên, Phường Lê Lợi Quầy thuốc Tân Dược 0989293680
Số 155 Phạm Ngũ Lão, Phường Quang Trung Nhà thuốc Tư Nhân 02213866400