Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Lạng Sơn

1. TP. Lạng Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Đăng Ninh NT Huy Định Số 52A Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng văn Thụ 0983960388
NT  52B Số 52B Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng văn Thụ 01699611996
Lê Hồng Phong NT 165 Số 161, Lê Hồng Phong,  Phường Tam Thanh 0915994491
Phai Vệ NT Thanh Thủy Số 100, Phai Vệ,  Phường Đông Kinh 0917097765
Bà Triệu QT Hương Quỳnh Số 169D, Bà Triệu,  Phường Hoàng Văn Thụ 02056286927