Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Thanh Hóa

  1. Thành phố Thanh Hóa
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Phú NT Hoàng An Số 252 Trần Phú 023738888268
Công Ty TNHH Dược phẩm Thương mại D.O.P Số 234 Trần Phú 0912604074
QT số 2 Số 232 Trần Phú 02373723338
 Ỷ Lan NT Long Tuyết 2 Ỷ Lan 02373753516
Trường Thi Nhà thuốc Yến Anh 210 Trường Thi 0986991283
NT Trường Huyền 26 Trường Thi 0972124339
Nhà thuốc Phong Thúy 151 Trường Thi 02373850211
NT Xuân Quý Số 177A Trường Thi 02373757382
Quang Trung Nhà thuốc Tốt Tốt 83 Quang Trung 02373853146
NT Điệp Hằng  Số 314 Quang Trung, Đông Vệ 0984633115
Tống Duy Tân NT Đại An 224 Tống Duy Tân 02373856236
Hải Thượng Lãn Ông NT Thiện Hà SN 490 Hải Thượng Lãn Ông 02373951718
Nguyễn Mâu Thuận NT Chung Thủy 2 Nguyễn Mâu Thuận 0916536589
Nguyễn Trãi NT Minh Nguyệt Số 458 Nguyễn Trãi 02376667522
Cty TNHH Dược phẩm Hạnh Hải 197 Nguyễn Trãi 0985773112
NT Thanh Trúc SN 701 Nguyễn Trãi 0904749111
NT 307 SN 307 Nguyễn Trãi 02373751933
Lê Thánh Tông NT Thoa Hán SN 425 Lê Thánh Tông 02373911052
Chợ Nam Thành NT Xuân Thuỷ Kiốt số 01B Chợ Nam Thành 02373728524
Bà Triệu NT Ngọc Ngà Số 250 Bà Triệu 0962572994
Phố Môi NT Tân Mỹ 212 Phố Môi, xã Quảng Tâm 0936012822
Thanh Chương NT Binh Vân  Số 68C đường Thanh Chương, P. Quảng Thành 0986016626

 

2. Huyện Nông Cống

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Bà Triệu NT Ninh Thuật Ngã 3 chợ Minh Thọ, Đường Bà Triệu, Thị trấn Nông Cống 0915788377
Nam Tiến NT Khánh Thành Số 19 Đường Nam Tiến, thị trấn Nông Cống 0982927083

 

3. Huyện Quảng Xương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Xã Quảng Phong NT Khoa Lài Xã Quảng Phong 0977038878
Thị trấn Lưu Vệ CN DP Quảng Xương – QT số 1A Thị trấn Lưu Vệ 0949155439

 

4. Huyện Thiệu Hóa

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Thiệu Hóa NT Thường Tùng Thị trấn Thiệu Hóa 02373842366
NT Hằng Thông Thị trấn Thiệu Hóa 0986279239
 Thôn 3 NT Tiến Huệ – QT Số 12  Thôn 3, xã Thiệu Vận 0914523121

 

5. Huyện Hậu Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Ngã tư Minh Lộc NT Hà Hinh (QT Số 05) Ngã tư Minh Lộc 0912395228

 

6. TX. Bỉm Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Phú NT Thảo Nguyên 554 Trần Phú 02373765668
Nguyễn Huệ Chi nhánh DP Bỉm Sơn
Nhà thuốc số 1
61 Nguyễn Huệ 0942979907

 

7. Huyện Thọ Xuân

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Thọ Xuân NT Trí Hiền Khu 1 thị trấn Thọ Xuân 0904647648

 

8. Huyện Hoằng Hóa

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Bút Sơn NT Thanh Phương Số 107, tiểu khu Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn 02373865623

 

9. Huyện Yên Định

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Xã Yên Trường NT Mai Thư Phố Kiểu, Xã Yên Trường 02373843017
 Thị trấn Quán Lào NT Hoa Thúy 181 Tiểu khu 5, Thị trấn Quán Lào 0988388386

 

10. Huyện Hà Trung

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị Trấn Hà Trung NT Lê Chân 101 Tiểu Khu 4, Thị Trấn Hà Trung 0389957629
Cổng Bệnh Viện Hà Trung QT Thanh Hà Cổng Bệnh Viện Hà Trung, Thị trấn Hà Trung 0983215328

 

11. Huyện Vĩnh Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Vĩnh Lộc CN DP Vĩnh Lộc – NT GPP số 01 Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc 0976286324

 

12. Huyện Triệu Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
xã Dân Lực NT Dũng Linh Ngã 4 Dân Lực, xã Dân Lực 0986491979
Thị trấn Giắt QT Mai Lẫm Số 41, thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn 0392150818

 

13. Huyện Nga Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Nga Sơn NT Dũng Lý Tiểu khu Hưng Long, thị trấn Nga Sơn 0989988039

 

14. Huyện Đông Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Rừng Thông QT Hồ Thị Mai Số 3, Thị trấn Rừng Thông 0932330878

 

15. Huyện Như Thanh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Như Thanh NT Số 01 – Thọ Lý Thị trấn Như Thanh 0947848160
Thị trấn Bến Sung QT Đỗ Thị Thúy Chợ Thị trấn Bến Sung, Thị trấn Bến Sung

 

16. Thành phố Sầm Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Lê Lợi NT Thảo Vy Chợ Cột Đỏ, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn 0339591998