Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Thanh Hóa

  1. TP Thanh Hóa
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Phú NT Hoàng An Số 252 Trần Phú 023738888268
Công Ty TNHH Dược phẩm Thương mại D.O.P Số 234 Trần Phú 0912604074
 Ỷ Lan NT Long Tuyết 2 Ỷ Lan 02373753516
Trường Thi Nhà thuốc Yến Anh 210 Trường Thi 0986991283
NT Trường Huyền 26 Trường Thi 0972124339
Nhà thuốc Phong Thúy 151 Trường Thi 02373850211
NT Xuân Quý Số 177A Trường Thi 02373757382
Quang Trung Nhà thuốc Tốt Tốt 83 Quang Trung 02373853146
NT Điệp Hằng  Số 314 Quang Trung, Đông Vệ 0984633115
Nguyễn Trãi Cty TNHH DP Hạnh Hải 197 Nguyễn Trãi 0985773112
Tống Duy Tân NT Đại An 224 Tống Duy Tân 02373856236
Hàn Thuyên Cty TNHH dược Ánh Dương 171 Hàn Thuyên 02373854417
Nguyễn Mâu Thuận NT Chung Thủy 2 Nguyễn Mâu Thuận 0916536589
 Lê Hoàn Công ty dược An Khang Số 312 Lê Hoàn 0984419169
Lê Lai NT Ngọc Sắc Số 441 Lê Lai, P. Quảng Hưng 01683008848
Bạch Đằng NT Sơn Tú SN 158 phố 8 đường Bạch Đằng, P. Quảng Hưng 0988052586
Quảng Tâm NT Tân Mỹ Ngã ba môi, xã Quảng Tâm 0936012822

 

2. Huyện Tĩnh Gia

Đường Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
Tĩnh Gia NT Lê Sỹ Bồng Thị trấn Còng 01688703432

 

3. Huyện Quảng Xương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
TT Quảng Xương NT Khoa Lài Phố 1 thị trấn Quảng Xương 0977038878
Quảng Giao NT Ngọc Linh Thôn 6 xã Quảng Giao 01666167085

 

4. Huyện Thiệu Hóa

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Thiệu Hóa NT Thường Tùng Thị trấn Thiệu Hóa 02373842366

 

5. Huyện Hậu Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Ngã tư Minh Lộc NT Hà Hinh (QT Số 05) Ngã tư Minh Lộc 0912395228

 

6. TX. Bỉm Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Phú NT Thảo Nguyên 554 Trần Phú 02373765668
Nguyễn Huệ Chi nhánh DP Bỉm Sơn
Nhà thuốc số 1
61 Nguyễn Huệ 0942979907

 

7. Huyện Thọ Xuân

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Thọ Xuân NT Trí Hiền Khu 1 thị trấn Thọ Xuân 0904647648

 

8. Huyện Hoằng Hóa

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Vực QT Nguyễn Thị Ngân Chợ Vực 0936100508

 

9. Huyện Yên Định

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
TT Quán Lào QT Mai Linh Khu 5 TT Quán Lào 0984810563
Phố Kiểu NT Mai Thư Phố Kiểu, Xã Yên Trường 02373843017
QT Thành Dung Số 06 phố Kiểu, Yên Trường 02373.843.894

 

10. Huyện Hà Trung

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Thị Trấn Hà Trung NT Lê Chân 101 Tiểu Khu 4, Thị Trấn Hà Trung 01689957629

 

11. Huyện Vĩnh Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Vĩnh Lộc NT Trịnh Hoài Thương Thị trấn Vĩnh Lộc 0913192234

 

12. Huyện Triệu Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị Trấn Giắt CN Dược Triệu Sơn – NT số 03 45 Thị Trấn Giắt 02373868601
tổng đài tư vấn vương dạ khang