Điểm bán tại Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Vĩnh Phúc

  1. TP. Vĩnh Yên
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Trần Quốc Tuấn NT Kiều Oanh Số 1 Trần Quốc Tuấn, P. Ngô Quyền 0948024368
Nguyễn Thị Minh Khai QT Thái Hằng Số 13 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hội Hợp 0912979483
Tôn Đức Thắng QT Mỹ Hạnh Số 165 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang 0987435568

 

2. Huyện Yên Lạc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị Trấn Yên Lạc NT Hà Vệ Khu 3, Thị Trấn Yên Lạc 02113857340
tổng đài tư vấn vương dạ khang