Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán tại Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Vĩnh Phúc

  1. TP. Vĩnh Yên
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Nguyễn Viết  Xuân NT doanh nghiệp – Công ty Dược phẩm Liên Long Số 66 đường Nguyễn Viết  Xuân, Phường Đống Đa 02113860483/0982552938
Xóm Gia Viễn Hiệu thuốc Linh Nhi – Công ty Dược phẩm Liên Long Xóm Gia Viễn, Phường Định Trung 02113720888/0773843100
Mê Linh QT số 20- Công ty Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc – QT Hạnh Hương Số 578 Phố Đinh Ấm, Đường Mê Linh, Phường Khai Quang 0984411975
Bà Triệu NT Bình Minh Số 111 Đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo 0395576099
Chu Văn An QT Minh Huyền Số 28 Đường Chu Văn An, Phường Liên Bảo 0979906811
Tôn Đức Thắng QT Mỹ Hạnh Số 165 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang 0987435568

 

2. Huyện Yên Lạc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị Trấn Yên Lạc NT Hà Vệ Khu 3, Thị Trấn Yên Lạc 02113857340/0973364796

 

3. Huyện Tam Dương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
xã Đạo Tú Cty TNHH Dược và Thương Mại Ngọc Long Phố Bê Tông, xã Đạo Tú 02113615188/0988967633

 

4. Huyện Vĩnh Tường

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Vĩnh Tường QT số 10 Thị trấn Vĩnh Tường 0989871454

 

5. Huyện Bình Xuyên

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Hương Canh QT số 5 – Công ty CPDP Vĩnh Phúc Khu 1, Thị trấn Hương Canh 0976907430
Thị trấn Thanh Lãng QT Phương Thùy Thị trấn Thanh Lãng

 

6. Huyện Lập Thạch

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Lập Thạch QT Trình Ly Thị trấn Lập Thạch