Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Vĩnh Long

  1. TP Vĩnh Long
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Phú NT Ngọc Lan Số 64/4C Trần Phú, Phường 4 02703 822 725
30/4 NT Lập Thành 44 Đường 30/4, Phường 1 0918140914
1/5 NT Khải Hoàn 1 Số 79, Đường 1/5, Phường 0919002828
Lưu Văn Liệt NT Khải Hoàn 2 Số 5 Lưu Văn Liệt, Phường 2 0983 079 089
xã Tân Ngãi Phòng khám BS Hồng 153 Tân Thuận An, xã Tân Ngãi 0919613282

 

2. Huyện Mang Thít

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Quảng Trọng Hoàn NT Huỳnh Bính 9 Quảng Trọng Hoàn 0939 102 974

 

3. Huyện Vũng Liêm

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Vũng Liêm QT Hoa Viên ( Đầu Chợ Vũng Liêm) A2, Khóm 2 02703 870 979