Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Tuyên Quang

1. TP. Tuyên Quang

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
P.Tân Quang Công ty TNHH Dũng Bích SN 12 Tổ 29, P.Tân Quang 01657109613
Phường Phan Thiết QT Thọ Thủy 266 Tổ 17, P. Phan Thiết 0943267266
NT Nguyễn Nam Giang SN 384, Đường 17/8 0914933718
QT Nguyễn Thị Bích (NT Kim Phượng ) Tổ 7, Phường Phan Thiết
P. Hưng Thành QT Thu Hằng Tổ 7, P. Hưng Thành 0973133292

 

2. Huyện Chiêm Hóa

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Yên Nguyên QT Thu Hường Yên Nguyên – Chiêm Hóa 0973261490

 

3. Huyện Yên Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Xã Kim Phú QT Hải Yến Xóm 13,Xã Kim Phú, Yên Sơn 0962739969

 

4. Huyện Sơn Dương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Sơn Nam QT Hà Thuận Sơn Nam ,Sơn Dương 0972293695

 

5. Huyện Hàm Yên

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Tân Yên NT Hoàng Lâm Tân Yên, Hàm Yên  02073843548
tổng đài tư vấn vương dạ khang