Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Thái Bình

1. TP. Thái Bình

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Lê Quý Đôn NT 242 242 Lê Qúy Đôn 0945461155
Lý Bôn NT 858 858 Lý Bôn 0984745169
NTDN Số 12 359 Lý Bôn 02273641541
Hai Bà Trưng Cty Dược Vật tư y tế Thái Bình 64 Hai Bà Trưng 0985562538

 

2. Huyện Thái Thụy

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Khu 7 NT Anh Doanh ( tên cũ QT Tân Dược ) 188 Khu 7 TT Diêm Điền 0904705526

 

3. Huyện Quỳnh Phụ

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Khu 3 QT Huy Nhị 254 Khu 3, TT.Quỳnh Côi 0916055259

 

4. Huyện Tiền Hải

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
27 Phố Tiểu Hoàng QT Thái Sơn 27 Phố Tiểu Hoàng, TT Tiền Hải 0948034379

 

5. Huyện Hưng Hà

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị Trấn Hưng Hà QT Kim Quế Khu nhân cầu 2, Thị Trấn Hưng Hà 0984987668

 

6. Huyện Đông Hưng

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Đông Hưng NTDN Thúy Ninh Cổng BV Đông Hưng 02273851099

 

 

tổng đài tư vấn vương dạ khang