Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Tây Ninh

  1. TP Tây Ninh
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Điện Biên Phủ NT Long Châu 589 Điện Biên Phủ, Ninh Phước, Ninh Thạnh 0906845444

 

2. Huyện Hòa Thành

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
KP1 NT Tòng Sơn 13/2B KP1, Thị Trấn Hoà Thành 02763841593
Chợ Long Hoa NT Trung Nhân Cửa 2 Chợ Long Hoa 0976425442
Huỳnh Thanh Mừng NT Ngọc Diệp 202 Huỳnh Thanh Mừng, Thị trấn Hòa Thành 0937700877
Hùng Vương NT Thanh Bình 69 Hùng Vương, KP2, Thị trấn Hòa Thành 02763831442

 

3. Huyện Châu Thành

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thái Bình NT Lê Khanh 2 342 Bình Phong, Thái Bình 0962039037

 

4. Huyện Tân Châu

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Tân Châu NT An Ngọc Tổ 1 Chợ Tân Châu, Thị Trấn Tân Châu 0919058181
NT Vạn Ninh Đường kiot  chợ Tân Châu, Thị Trấn Tân Châu 01264110711

 

5. Huyện Tân Biên

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Nguyễn Chí Thanh NT Minh An Đường 12 Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Tân Biên 0977112281
tổng đài tư vấn vương dạ khang