Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Sơn La

  1. TP Sơn La
Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Lương Bằng NT Thu Hồng 34 Nguyễn Lương Bằng, phường Quyết Thắng 0977 128 504
Công ty DP Dương Hồng Thúy – Quầy thuốc số 2 Số 45, Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quyết Thắng 0982 688 284

 

2. Huyện Mai Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
xã Cò Nòi QT Phạm Thúy Hương Tiểu khu 2, xã Cò Nòi 0979 578 212
Thị trấn Hát Lót QT số 68 Số nhà 80, tiểu khu 20, Thị trấn Hát Lót 0359 996 129

 

3. Huyện Mường La

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn  Ít Ong Đại lý Thuốc Lò Thị Huyền Trang Tiểu khu 4, Thị trấn  Ít Ong 0981 430 089