Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Quảng Nam

1. TP. Tam Kỳ

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Du NT Mai Anh 15 Nguyễn Du, phường An Mỹ 02353851662
Phan Chu Trinh NT Quỳnh Trân 528 Phan Chu Trinh, phường An Sơn 05103851841
Phan Đình Phùng NT Thanh Nhàn 97 Phan Đình Phùng,  phường Phước Hòa 02353858043
Trần Cao Vân Công ty Dược Phẩm Vật tư Y Tế Quảng Nam (Đỗ Hữu Tâm) 23 Trần Cao Vân, phường Phước Hòa 0983770014
Trần Cao Vân NT Ánh Minh 31 Trần Cao Vân,  phường Phước Hòa 0905027557

 

2. Huyện Đại Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Khu 2 Quầy thuốc 431 Khu 2, Thị trấn Ái Nghĩa 0916836445

 

3. Huyện Núi Thành

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Phạm Văn Đồng Hiệu thuốc số 12 350 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành 02352216555
Phạm Văn Đồng Hiệu thuốc số 5 750 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành 0984331748

 

4. Huyện Phú Ninh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Đường tỉnh 616 QT Phương Thanh Đường tỉnh 616, Tam Dân 0362798911

 

5. Huyện Thăng Bình

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Tiểu La Hiệu thuốc 77  200 Tiểu La, TT Hà Lam 02353874184
tổng đài tư vấn vương dạ khang