Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Quảng Bình

  1. TP Đồng Hới
Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Võ Thị Sáu NT Minh Phát Cổng Bệnh viện Việt Nam – Cu ba, đường Võ Thị Sáu, Tiểu khu 10 0909629097
Lý Thường Kiệt NT số 2 Số 57, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ 0989901603
Mẹ Suốt NT Viết Nhân Số 30, Mẹ Suốt, Phường Hải Đình 0982099069
Chợ Cộn QT số 23 Chợ Cộn, Phường Đồng Sơn 0949234464
Tố Hữu NT Ánh Hà Số 50, phường Nam Lý 0912709779

 

2. Huyện Bố Trạch

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Chợ Hoàn Lão QT Thùy Miên Chợ Hoàn Lão, Thị trấn Hoàn Lão 0912457793

 

3. Thị xã Ba Đồn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Cổng Bệnh viện đa khoa Quảng Trạch QT Hồng Ninh Cổng Bệnh viện đa khoa Quảng Trạch 0935457777
Cổng Bệnh viện đa khoa Quảng Trạch NT Lê Huy Cổng Bệnh viện đa khoa Quảng Trạch 0989160489
Hùng Vương QT Vân Hồng Số 7 Hùng Vương 0915222672

 

4. Huyện Lệ Thủy

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Kiến Giang QT Thỏa Duyệt Thị trấn Kiến Giang 0775532672
QT Thanh Nhàn Thị trấn Kiến Giang 0382901969