Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại quận 3 – TP. HCM

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Cách Mạng Tháng 8 NT Ba Bảy 394C Cách Mạng Tháng 8, Phường 11 02839 314 116
Lê Văn Sỹ NT Hồng Ngọc Số 390 Lê Văn Sỹ, Phường 14 0987 160 960
Trần Quốc Thảo NT Đại Phúc 152 Trần Quốc Thảo 028.3526.2455
Cách Mạng Tháng 8 NT Thái Hòa Số 398A Cách Mạng Tháng 8, Phường 11 0961581239
NT Hồng Ngọc 2 310 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10 0908516166
NT Bảo Quỳnh Số 160 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10 0936226 602/02839 310 570
Hai Bà Trưng NT Liên Châu 361 Hai Bà Trưng, Phường 8 01217899599
Trần Quang Diệu NT Hồng Ngọc 1 87 Trần Quang Diệu, Phường 14 0919566388/02839316966
tổng đài tư vấn vương dạ khang