Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Phú Thọ

  1. TP Việt Trì
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Minh Phương NT An Hưng P. Minh Phương 01655462492
Vân Phú QT Nguyệt Châu Kiot 9 Khu 1 Vân Phú, Phường Vân Phú 0902235735
Nông Trang QT Nga Linh Khu 2A chợ nông trang, phường nông trang 01635630716
Hòa Phong NT Gia Phú 181 Đường Hòa Phong, Phường Nông Trang 02103994353

 

2. Huyện Phù Ninh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Khu Đường Nam QT khánh Linh ( QT số 47 ) Số 122 Khu Đường Nam, TT Phong Châu 0975662754
tổng đài tư vấn vương dạ khang