Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Phú Thọ

  1. TP Việt Trì
Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Khu 2A NT Nga Linh Số nhà 20, tổ 16, Khu 2A, Phường  Nông Trang 0335630716
Quang Trung NT Gia Phú 169 Quang Trung, phường Nông Trang 0989986048
 Khu 1B NT Nguyệt Châu Tổ 9, Khu 1B, Phường Vân Phú 0902235735
Khu 1 NT Thái Huyền Khu 1, Phường Vân Phú 0977796233
Liên Minh NT An Hưng Khu Liên Minh, Phường Minh Phương 0986148452
Khu 17 NT Ngọc Khuê Tổ 36A, Khu 17, Phường Gia Cẩm 0975211683

 

2. Huyện Phù Ninh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Tổ 2, khu 6 QT Trường Phương Số nhà 115, tổ 2, khu 6, TT Phong Châu 098 582 8063
Khu Núi Trang QT Khánh Điệp Tổ 6, Khu Núi Trang, TT Phong Châu 036 747 6256

 

3. Huyện Đoan Hùng

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thôn Đầu Lô QT số 01 Thôn Đầu Lô, Thị trấn Đoan Hùng 098 320 0608

 

4. Thị xã Phú Thọ

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Khu 4 QT Tiến Dung Khu 4, Thị xã Phú Thọ 0984452066