Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Nghệ An

1. TP. Vinh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Nguyễn Phong Sắc NT Quỳnh Phương 144 Nguyễn Phong Sắc 0944900367
NT Ngọc Khang 159 Nguyễn Phong Sắc 0978959379
Minh Khai NT Hương Nho 16 Minh Khai 0917756444
Nguyễn Văn Cừ NT Toàn Nhung 355 Nguyễn Văn Cừ 0975104277
Chợ Vinh NT Trường Sơn Chợ Vinh 0913543827
NT Quỳnh Hoa Chợ Vinh 02383844245
Chợ Ga NT Huệ Lan Chợ Ga 0967353869
NT Tâm Hứa Chợ Ga 02383853431
Nguyễn Xiển NT Liên Tý 8 Nguyễn Xiển 02383844857


2. Huyện Diễn Châu

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
TT Diễn Châu Chi Nhánh Dược Diễn Châu – QT Số 31 – Phan Thị Huyền Khối 4, TT Diễn Châu 0936643567
Chi Nhánh Dược Diễn Châu – QT Số 31 – Chị Nguyễn Thị Sâm Khối 4, TT Diễn Châu 0914669088
Chi Nhánh Dược Diễn Châu – QT Số 31 – Chị Thiêm Khối 4, TT Diễn Châu 0984957077
QT Minh Vân Khối 6, TT Diễn Châu, 01679405880
Chợ Si Nam QT Hoàng Thị Thuận Chợ Si Nam, Xã Diễn Thịnh, 0984500072

 

3. Cửa Lò

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Hôm NT Tiến Lan Chợ Hôm – K10 – Nghi Thủy 02383951603

 

4. Huyện Quỳnh Lưu

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị xã Hoàng Mai NT Toàn Linh Thị xã Hoàng Mai 0989518688
tổng đài tư vấn vương dạ khang