Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Lâm Đồng

  1. TP Đà Lạt
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
3/2 NT DS Phúc 141 Đường 3/2 02633822118
Nguyễn Thị Minh Khai NT Nhân Hòa 1 88 Nguyễn Thị Minh Khai 089 8948383
Quang Trung NT Ngọc Dung Lô A2 Khu Quy Hoạch Sương Mai, Quang Trung, phường 9 02633829704
Bùi Thị Xuân NT Thiện Nhân 72A/2 Bùi Thị Xuân 02633553085

 

2. TP Bảo Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Phan Bội Châu NT Tế Dân 125 Khu 5, Phan Bội Châu, P1 02633864757

 

3. Huyện Đức Trọng

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Liên Khương NT  Liên Khương Ngã 3 Liên Khương 0263 3823 477
Chợ Liên Nghĩa NT Tùng Nghĩa Chợ Liên Nghĩa 0263 384 3021

 

4. Huyện Lâm Hà

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
xã Đinh Văn NT Nhân Hòa 707 Hùng Vương, xã Đinh Văn 0165 6214 727

 

5. Huyện Đơn Dương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
2/4 NT Thạnh Mỹ 301, Đường 2/4, xã Thạnh Mỹ 02633 620 218
hâu Sơn QT số 39 39 Châu Sơn, xã Lạc Xuân 01677 030 027