Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Lâm Đồng

  1. TP Đà Lạt
Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
3/2 141 Đường 3/2 NT DS Phúc 02633822118
Nguyễn Thị Minh Khai 88 Nguyễn Thị Minh Khai NT Nhân Hòa 089 8948383

 

2. TP Bảo Lộc

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Phan Bội Châu 125 Khu 5, Phan Bội Châu, P1 NT Tế Dân 02633864757

 

3. Huyện Đức Trọng

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
 Liên Khương Ngã 3 Liên Khương NT  Liên Khương 0263 3823 477
Chợ Liên Nghĩa Chợ Liên Nghĩa NT Tùng Nghĩa 0263 384 3021

 

4. Huyện Lâm Hà

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
xã Đinh Văn 707 Hùng Vương, xã Đinh Văn NT Nhân Hòa 0165 6214 727

 

5. Huyện Đơn Dương

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
2/4 301, Đường 2/4, Thạnh Mỹ NT Thạnh Mỹ 02633 620 218

 

tổng đài tư vấn vương dạ khang