Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Khánh Hòa

1. TP. Nha Trang

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thống Nhất CTD Khánh Hòa 74 Thống Nhất , P. Phương Sài 02583 822 313
QT Trung Tâm 72 Thống Nhất 0935.007.266
NT Khang An 176A Thống Nhất, P. Phương Sài 0903507035
Ngô Gia Tự Trung Tâm Bán Lẻ Số 2 58 Ngô Gia Tự, Phước Tiến 0905369349
NT Quang Trung 149 Ngô Gia Tự, P.Tân Lập 02583510402
NT Thái Bình 131, Ngô Gia Tự, P.Tân Lập 0905025028
NT Khánh An 145 Ngô Gia Tự, P.Tân Lập 02583511946
Đường số 2 NT Lan Chi Lô 50 Đường số 2, kho Cảng Bình Tân 0903553439
Nguyễn Khuyến NT Hữu Nghĩa 28 Nguyễn Khuyến, P.Vĩnh Hải 0258.3.832.631
Mai Xuân Thưởng NT Trọng Tín 8 Mai Xuân Thưởng 02583836956
Quang Trung Trung Tâm Bán Lẻ Số 4 68 Quang Trung 0935.007.266
Phương Sài QT Số 14 06 Phương Sài 0935.007.266
Đồng Nai NT Vì Tâm 68 Đồng Nai 099.4315.733
Trường Sa NT Thiên An 40 Trường Sa 0905.353.997


2. Huyện Diên Khánh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Lý Tự Trọng NT Minh Nhựt 28 Lý Tự Trọng 0905179246
Hùng Vương NT Thảo Nguyên 58 Hùng Vương, TT Diên Khánh 0903.544.494
Lạc Long Quân NT Việt Khánh 40 Lạc Long Quân, Diên Khánh 02583850913


3. TP. Cam Ranh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Đường 03 tháng 04 CTD Phùng Hưng 268, đường 03 tháng 04, Cam Thuận 0917968696
Đường 22/8 NT Hùng Lánh 267 Đường 22/8 02583.822.313
Nguyễn Công Trứ NT Hưng Thạnh Đường 07 Nguyễn Công Trứ, Phường Cam Nghĩa 0905.018.487