Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Hưng Yên

  1. TP Hưng Yên
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Hải Thượng Lãn Ông NT Thanh Huyền Số 10 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Hiến Nam 02213550469
NT Minh Thúy Số 97 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Phường Hiến Nam 02213550754
Phạm Ngũ Lão NT Tư Nhân Số 155 Phạm Ngũ Lão – Phường Quang Trung 02213866400
Điện Biên QT Yến Nga Số 216 Điện Biên – Phường Lê Lợi 02213500037
QT Tân Dược Số 97B Điện Biên – Phường Lê Lợi 0989293680

 

2. Huyện Khoái Châu

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Khoái Châu NT Mạnh Anh Thị trấn Khoái Châu 0984637208

 

3. Huyện Phù Cừ

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Trần Cao QT Quyết Thắng K2/43 Thị trấn Trần Cao 0982879775
QT Hùng Lan Số K2/06, Phố Cao, Thị trấn Trần Cao 02213854034

 

4. Huyện Mỹ Hảo

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Thị trấn Bần Yên Nhân QT Nguyễn Thị Minh Hường Số 72A, phố Bần, Thị trấn Bần Yên Nhân 0974255171