Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Hải Phòng

  1. Quận Lê Chân
Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Lê Chân NT Hậu Vũ 9 Lê Chân, Phường An Biên 02253630633
Hai Bà Trưng NT Bảo Linh 297 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài 02253951979/ 0904310316
NT 303 303 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài 02253630498
NT 351 Cát Dài 351 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài 0796.309.676
NT Thành Thủy 301 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài 0398202426
NT 303A 299 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài 0904246987 02253630498
NT Sang Thắng 353 Hai Bà Trưng 0904336557
NT Thành  307 307 Hai Bà Trưng 0936416702
Nguyễn Công Trứ Hiệu thuốc Hải Phòng 85 Nguyễn Công Trứ, Phường Đồng Nhân 0983576489
NT Trường Phúc 8 Nguyễn Công Trứ, Phường Hàng Kênh 02256255339/ 0842449368
Lam Sơn NT Minh Oanh 104 Lam Sơn, Phường Lam Sơn 0983599451

 

2. Quận Hải An

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Phủ Thượng Đoạn Quầy số 47 – Hiệu thuốc Hải Phòng 482 Phủ Thượng Đoạn 022537828844
Ngô Gia Tự NT Hà Phương Số 6 Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi 0904589168
Chợ Lũng HT Hà Dương 92 Chợ Lũng, Phường Đằng Hải 0945367369

 

3. Quận Ngô Quyền

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Phương Lưu Hiệu thuốc Hải Phòng 130 Phương Lưu 02253765980
Lê Lợi NT Kim Thoa 23 Lê Lợi 02253836264
Đà Nẵng NT Nền Chung 5C22 Đà Nẵng- Vạn Mỹ 0976515755
Nguyễn Bình NT Thuốc tốt và sức khỏe nhà 9D, 24 Nguyễn Bình, P. Đổng Quốc Bình 0904433140

 

4. Quận Kiến An

Trường Chinh NT Vũ Tôn 846 Trường Chinh 0912913255
 Nguyễn Lương Bằng HT Kiến An 19/30 Nguyễn Lương Bằng 0973906297

 

5. Quận Hồng Bàng

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Điện Biên Phủ NT Hoàng Lê 63 Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai 02253823853
 Tôn Thất Thuyết NT Nga Phương Số 2, Tôn Thất Thuyết, Phường Phan Bội Châu 0936925636

 

6. Huyện An Dương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Tôn Đức Thắng NT Nga Chi 287 Tôn Đức Thắng 0983206046
NT Sâm 956 Tôn Đức Thắng 02253540956
Thị trấn An Dương Đại lý thuốc Trường Tâm số 22 tổ 1 Thị trấn An Dương 0815777644

 

7. Huyện Kiến Thụy

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
xã Tú Sơn HT Kiến Dương Thôn Nài Sơn, xã Tú Sơn 0313560198