Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Hải Phòng

  1. Quận Lê Chân
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Hai Bà Trưng NT Bảo Linh 297 Hai Bà Trưng 0904.310.316
NT 303 303 Hai Bà Trưng 02253.951.557
NT Thành Thủy 301 Hai Bà Trưng 01698.202.426
NT 307 307 Hai Bà Trưng 02253.950.152
NT 303A 299 Hai Bà Trưng 02253.630.498
Trần Nguyên Hãn NT Việt Dũng 22 Trần Nguyên Hãn 02253700987
Lê Chân NT Hậu Vũ 9 Lê Chân 02253630633

 

2. Quận Hải An

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Phủ Thượng Đoạn Quầy số 47 – Hiệu thuốc Hải Phòng 482 Phủ Thượng Đoạn 022537828844
Cát Bi NT Thành Lý 433 Cát Bi 02253710185
NT 521 521 Cát Bi 0962867959

 

3. Quận Ngô Quyền

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Phương Lưu Hiệu thuốc Hải Phòng 130 Phương Lưu, Vạn Mỹ 02253765980
Nguyễn Bình NT Thuốc tốt và sức khỏe nhà 9D, 24 Nguyễn Bình, P. Đổng Quốc Bình 0904433140

 

4. Quận Kiến An

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trường Chinh NT Vũ Tôn 846 Trường Chinh 0912913255
Trần Thành Ngọ NT 258 258 Trần Thành Ngọ 0912969879

 

5. Quận Hồng Bàng

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Sở Dầu NT 45 45 Sở Dầu 0912233342
Phan Bội Châu NT 141 141 Phan Bội Châu 02253530705

 

6. Huyện Thủy Nguyên

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thủy Sơn NT Lê Nga Đội 6 Thủy Sơn 02253642751
NT Phú Vinh 2 Thủy Sơn 0986701839

 

7. Huyện An Dương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Tôn Đức Thắng NT Nga Chi 287 Tôn Đức Thắng 0983206046
NT Sâm 956 Tôn Đức Thắng 02253540956
tổng đài tư vấn vương dạ khang