Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Hải Dương

1. TP Hải Dương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Lý Thường Kiệt NT Vĩnh Thịnh 17 Lý Thường Kiệt 0973631679
NT Nga Oánh 17 Lý Thường Kiệt 0966866968
NT Thái Lâm 8a Lý Thường Kiệt 02203847418

 

2. Huyện Chí Linh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Sao Đỏ QT Nguyễn Hữu Thềm cổng chợ số 3, Sao Đỏ 0913572287

 

3. Huyện Kinh Môn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
TT Kinh Môn QT Lý Trọng TT Kinh Môn 0976188257

 

4. Huyện Thanh Miện

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Nguyễn Lương Bằng HT Vân Oanh Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện 01219238138

 

5. Huyện Gia Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
TT Gia Lộc QT số 5 TT Gia Lộc 0975754730

 

tổng đài tư vấn vương dạ khang