Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Hải Dương

1. TP Hải Dương

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Lý Thường Kiệt NT Vĩnh Thịnh 17H Lý Thường Kiệt, Phường Lê Thanh Nghị 0973631679
NT Nga Oánh 17I Lý Thường Kiệt, Phường Lê Thanh Nghị 0966866968/ 09872220026
NT Phúc Anh 32 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Thanh Nghị 0220 3840 196
NT Thái Lâm 8A Lý Thường Kiệt, Phường Lê Thanh Nghị 02203847418
Hoàng Diệu NT Tùng Vân 20B Hoàng Diệu, phường Cẩm Thượng 0936894816

 

2. Thị xã Chí Linh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Phường Sao Đỏ NT  Tùng Nguyệt Phường Sao Đỏ 02203882646
QT Xuân Thềm cổng số 3 chợ Sao Đỏ, phường Sao Đỏ 0913572287

 

3. Huyện Gia Lộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
xã Yết Kiêu QT Công Hảo ( QT số 18 ) xã Yết Kiêu 02203711056

 

4. Huyện Bình Giang

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 xã Tráng Liệt QT Linh Thúy 52 Hùng Vương, xã Tráng Liệt 0336122368