Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Hà Tĩnh

1. TP. Hà Tĩnh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Hải Thượng Lãn Ông QT số 45 118 Hải Thượng Lãn Ông 02393699599
QT Số 94 94 Hải Thượng Lãn Ông 0984263553
NT Vinh Nhị 86 Hải Thượng Lãn Ông 01692221812
26/3 NT số 29 507 Đường 26/3, Phường Đài Nài 0977923485
 Nguyễn Công Trứ NT Thành Công 153 Nguyễn Công Trứ 0976555858
QT Võ Anh Thắng 149 Nguyễn Công Trứ 02393858012
QT Đồng Diệu Khuê Chợ TX Hồng Lĩnh 0985238339

 

2. Huyện Đức Thọ

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Tùng Ánh NT Đường Thưởng Đường Tùng Ánh –  TT Đức Thọ 02393546828

 

3. Huyện Thạch Hà

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị Trấn Cày Chi nhánh Dược Thạch Hà (QT Lệ Thủy) Khối 13 Thị Trấn Cày 0912052077