Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Hà Giang

1. TP. Hà Giang

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Phú NT Sơn Tân tổ 9 Trần Phú 0915 936 059
NT Hải Đăng tổ 8 Trần Phú 0915 876 235
NT Hải Yến 202, Tổ 21 Trần Phú 0916.536.389
Phương Thiện QT Nguyễn Thị Ngơi Khu Cầu Mè , Phương Thiện
P. Minh Khai NT Thu Thủy Tổ 10 – P. Minh Khai 0981 379 123

 

2. Huyện Vị Xuyên

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Huyện Vị Xuyên NT Thanh Tâm Huyện Vị Xuyên 0989998275
Việt Lâm NT Chợ Vạt Việt Lâm – Huyện Vị Xuyên 0976194565

 

3. Huyện Bắc Quang

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
TT Việt Quang QT BTTD Chiến Hương Tổ 9, TT Việt Quang 0911.716.818
tổng đài tư vấn vương dạ khang