Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Đăk Nông

  1. TX Gia Nghĩa
Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
 Huỳnh Thúc Kháng 21 Huỳnh Thúc Kháng NT Hưng Đạo 0261543145
Lý Thường Kiệt 16 Lý Thường Kiệt NT Phương Trang 0909 238 248

 

2. Huyện Đắk Mil

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Nguyễn Tất Thành 126 Nguyễn Tất Thành NT Thanh Thủy ( NT Số 8 ) 0984236854
23 Nguyễn Tất Thành NT Cao Chánh 0168 9045 000

 

3. Huyện Krông Nô

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Tôn Đức Thắng 184 Tôn Đức Thắng QT số 59 0913 895 517
Tổ 2 Số 2, Tổ 2 QT Số 02 0977 154 063

 

4. Huyện Cư Jút

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Nguyễn Tất Thành 218 Nguyễn Tất Thành QT Hồng Quân 0982444363