Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Đà Nẵng

  1. Quận Hải Châu
Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Lê Duẩn
Hiệu thuốc 01
26 Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1
0905.688.598
Phan Đình Phùng
NT Dapharco 22A
Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1 0905020752
NT Gia Đình Việt 07B, Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1 0905.096.556
Hải Phòng NT Daphaco 34 142 Hải Phòng, Phường Thạch Thang 0905.221.475
NT Huy Hoàng 02 165 Hải Phòng, Phường Thạch Thang 0236.3898.414
NT Vũ My 70 Hải Phòng, Phường Thạch Thang 0907.799.773
Quang Trung NT 95 Quang Trung 95 Quang Trung, Phường Thạch Thang 098.236.0659
NT Daphaco 176 200 Quang Trung,  Phường Thạch Thang 0982.049.089
NT An Khương 3 42 Quang Trung, Phường Thạch Thang 0905.041.205
NT Anh Đức 52 Quang Trung, Phường Thạch Thang 0988.889316
Đinh Tiên Hoàng Daphaco 44 18 Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Bình 0905.962.777
Cao Thắng NT Hồng An 21 Cao Thắng, Phường Thanh Bình 0931.945.188
NT Gia Đình 49 Cao Thắng, Phường Thanh Bình 0906.406.024
Ông Ích Khiêm
NT Daphaco 38
40 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình
0236.389682

 

2. Quận Thanh Khê

Đường Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
Ông Ích Khiêm Daphaco 54 122 Ông Ích Khiêm, Phường Tam Thuận 0903.591.300