Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bình Thuận

1. TP. Phan Thiết

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Hoàng Văn Thụ Đaị Lý Nhơn Tâm 34 Hoàng Văn Thụ 090 8100 232
Nguyễn Tri Phương NT Nhơn Ái 17 Nguyễn Tri Phương 0165 3949 664
Trần Phú NT Hồng Hài 66 Trần Phú 0934176576
NT Rạng Danh 88 Trần Phú 02523818658
Nguyễn Hội NT Trường Giang 34 Nguyễn Hội 0937677317
NT Minh Thông 84 Nguyễn Hội 0919528279
Nguyễn Thị Minh Khai NT Thanh Bình 20 Nguyễn Thị Minh Khai 02522241195
Đặng Văn Lãnh Nt Toàn Phát 14 Đặng Văn Lãnh 0909244752
Huỳnh Thúc Kháng NT Hải Hòa 320 Huỳnh Thúc Kháng 0918224202
Cao Thắng NT Minh Phượng 43 Cao Thắng 0902934743
Nguyễn Du NT Tường Hưng Đường 01 Nguyễn Du 0937606122
NT Thiên Sanh 05  Nguyễn Du 0919648994
Trần Quý Cáp QT Hà Phương 240 Trần Quý Cáp 0905636767
Trần Hưng Đạo QT Phương Linh 636 Trần Hưng Đạo 0995 547 118

 

2. Thị xã Lagi

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thống Nhất NT Đức Hạnh 372  Thống Nhất 0123 8747 232
Chợ Lagi NT Tế Thế Chợ Lagi 01219892368

 

3. Huyện Tuy Phong

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Liên Hương NT Tú Thảo Kios 09, Chợ Liên Hương 01687954456

 

4. Huyện Tánh Linh

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Lạc Tánh NT Nguyên Hùng Chợ Lạc Tánh 0917320324