Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bến Tre

1. TP. Bến Tre

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Lê Lai NT Đại Trung Hòa Số 8 Lê Lai, P.2 02753829676
Nguyễn Trung Trực NT Trung Tín Số 9/2 Nguyễn Trung Trực, Phường 2 02753829615
Nguyễn Đình Chiểu NT Anh Tú 131D, Nguyễn Đình Chiểu, P8 0968600055
NT Thống Nhất Số 119 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2 02753824553
Nguyễn Văn Tư NT Ngọc Hân 307B Nguyễn Văn Tư, P5 0932928578
Đoàn Hoàng Minh NT Hòa Dân Số 320B Đoàn Hoàng Minh, Phường 5 02753575387
Hoàng Lam NT Đức Hòa Đường 189B Hoàng Lam, P.5 02753823199
Chợ Tân Thành NT Phú Tân Kios 5C, Chợ Tân Thành, KP3, P Phú Tân 01677849357

 

2. Huyện Mỏ Cày Nam

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
 Trương Vĩnh Ký NT Di Sanh Hòa 24 Trương Vĩnh Ký 02753843032
chợ Mỏ Cày NT Tế Nam TT chợ Mỏ Cày, TT Mỏ Cày 0937303232
Lê Lai NT Chánh An Đường Số 138 Lê Lai, TT Mỏ Cày 02753843670

 

3. Huyện Mỏ Cày Bắc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
KP Ba Vát Đại lý thuốc bắc Đức Thế Hưng 254 KP Ba Vát, xã Phước Mỹ Trung 02753845123
Ấp Phước Khánh NT Ba Vát 126 Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung 02753845240

 

4. Huyện Châu Thành

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Ấp 5 Quầy thuốc số 21 Ấp 5, Tân Thạch 0933714727
Khu phố 4 Quầy 18 Khu Phố 4, TT Châu Thành, 0917977597

 

5. Huyện Ba Tri

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Đường 29/3 NT Thái Bình Số 17, Đường 29/3, KP 3, TT Ba Tri 02753850371
Thái Hữu Kiễm NT Song Phương 05 Đường Thái Hữu Kiễm, KP3 0888999179
xã An Ngãi Trung Đại lý Đông Dược Bùi Minh Trí Ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung 01662079197

 

6. Huyện Bình Đại

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
KP 3 NT Thái An 68C, KP3, TT Bình Đại 0913788802

 

7. Huyện Giồng Trôm

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
xã Lương Qưới QT 205 748 ấp Đồng Nhơn, xã Lương Qưới 01674018566