Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bắc Ninh

  1. TP Bắc Ninh
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Hưng Đạo NT Số 4 Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo, Tiền An 02223822302
Ba Huyện NT Hợp Lực Ba Huyện, Khắc Niệm 02223826289

 

2. Huyện Từ Sơn

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Chợ Giầu Chợ Giầu QT 02 Nguyễn Thanh Thúy 02223832383

 

3. Huyện Tiên Du

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
TT Lim 154 TT Lim NT Số 1 ( NT Mai Hồng) 02223838005

 

tổng đài tư vấn vương dạ khang