Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bắc Ninh

  1. TP Bắc Ninh
Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Trần Hưng Đạo NT Số 4 Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo, phường Tiền An 02223822302
Trần Lựu NT Số 10 Hồng Việt 35 Trần Lựu, phường Thị Cầu 02223820467/ 0983408728
 Nguyễn Trãi QT Số 2 Bích Lịch 463 Nguyễn Trãi, khu Bồ Sơn 02223820791 / 0382.112.237
Đường 286 QT Số 48 Đường 286, phường Vệ An 0977406050

 

2. Huyện Yên Phong

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Chờ NT Đào Tuất 251 Thị trấn Chờ 0913692307

 

3. Huyện Tiên Du

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Lim QT 01 Nguyễn Thị Thu Hương 11 Hai Bà Trưng, Thị trấn Lim 0977094042
NT Số 1 (NT Mai Hồng) 154 Thị trấn Lim 02223838005

 

4. Huyện Quế Võ

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Phố Mới QT 04 Nguyễn Thị Hiền Khu 4, Thị trấn Phố Mới 0942529899
NT Ngọc Hà Thị trấn Phố Mới 0984656729

 

5. Huyện Gia Bình

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Thị trấn Đông Bình QT Minh Thu Thị trấn Đông Bình 0915948127

 

6. Thị xã Từ Sơn

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Giầu QT 02 Thúy Nhị Chợ Giầu 0975286736
Nguyễn Văn Cừ Nhà Thuốc Hồng Tĩnh Nguyễn Văn Cừ, Phường Đồng Kỵ 0903 253 437