Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bạc Liêu

1. TP. Bạc Liêu

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Hoàng Diệu NT Trương Lến 148, Hoàng Diệu ,phường 1 02913821372
Hoàng Văn Thụ NT Dưỡng Ngươn Đường 113, Hoàng Văn Thụ, phường 3 0989117772
NT Vệ Ngươn Đường 40, Hoàng Văn Thụ, phường 3 01279559159
Phan Ngọc Hiển NT Quang Thọ Đường 41 Phan Ngọc Hiển, phường 3 0909468011
NT Trường Thọ Đường 71, Phan Ngọc Hiển, phường 3 01294646929
Tôn Đức Thắng NT Hùng Như 35, Tôn Đức Thắng, phường1 0918600431

 

2. TX Giá Rai

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Láng Tròn NT Chi Quang Chợ Láng Tròn 0949141625
Chợ Giá Rai NTB Ích Thọ Đường Chợ Giá Rai 0944762515

 

3. Huyện Đông Hải

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Gành Hào QT Hải Âu Chợ Gành Hào 0949796343