Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bắc Giang

1. TP Bắc Giang

ĐƯỜNG TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Chợ Thương NT Minh Ngân 78 Chợ Thương, TP Bắc Giang. 02403855358
 Trần Nguyên Hãn NT Dũng Dương 137, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang 0912030861
 Trần Nguyên Hãn NT Hà Hiển 149 Trần Nguyên Hán, TP Bắc Giang 0966460966
Lê Lợi NT Đặng Khánh 210 Lê Lợi, TP Bắc Giang 02403855240
Lê Lợi NT Minh Tú 570 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 0983255208
Lê Lợi QT Hương Giang 1124 Lê Lợi , TP Bắc Giang 02403556095
Lê Lợi Công ty Dược phẩm Ngọc Đông 08/294 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ 0240.2240815

 

2. Huyện Hiệp Hòa

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
19/5 QT 22 Đường 19/5, Khu 3, Thị trấn Thắng 0949928650
Khu 5 QT 87 – CTCP dược vật tư y tế Phan Anh Khu 5, Thị trấn Thắng 0986528115

 

3. Huyện Lục Ngạn

Quận/ huyện TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Lục Ngạn QT 101 Thị trấn Chũ 0944891964

 

tổng đài tư vấn vương dạ khang