Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bà Rịa – Vũng Tàu

1. TP. Vũng Tàu

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Đồ Chiểu NT Gia Tường 17 Đồ Chiểu, P.1 0254 3854 509
Ba Cu NT Hiển Vinh 79 Ba Cu, P.4 093 7992 799
Trương Công Định NT Kim Cúc 418 Trương Công Định, P.7 02543586236
NT Na No 473 Trương Công Định, P.7 0254 3250 822
Đường 30/4 NT Mỹ Châu 979 Đường 30/4, P.11 094 9883 388
Lê Lợi NT Cúc Bến Đình 227 Lê Lợi, P.6 0933865099
Nguyễn Tri Phương NT Vân Khánh 84 Nguyễn Tri Phương 0937951688

 

2. TP. Bà Rịa

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Nguyễn Thanh Đằng NT Nguyễn Lê 216 Nguyễn Thanh Đằng 090 6334 656
Lê Quý Đôn NT Ngọc Châu 12 Lê Quý Đôn 01695572346
NT Thanh Chi 79 Lê Quý Đôn 02543825503
Lê Duẩn NT Đăng Khoa 2310 Lê Duẩn 0982827129

 

3. Huyện Xuyên Mộc

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Xuyên Mộc QT 230 Chợ Xuyên Mộc 01264191019

 

4. Huyện Châu Đức

Đường Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
Chợ Ngãi Giao QT Ngọc Thu Chợ Ngãi Giao 0919499445
tổng đài tư vấn vương dạ khang