Nhà thuốc bán Vương Dạ Khang tại Bắc Ninh

NHÀ THUỐC CHẮC CHẮN CÒN SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ TÊN NT SĐT
Khắc Niệm , Ba Huyện , TP Bắc Ninh ĐL Bắc Ninh – NT Hợp Lực 0983.257.209

Huyện Gia Bình

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Chợ Gia Bình, Thị trấn Gia Bình Quầy thuốc Minh Thu 0915948127

 

Huyện Lương Tài

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Cổng Bệnh Viện thị trấn Thứa Quầy thuốc Việt Hùng 0966753808

 

Huyện Quế Võ

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Khu 1, Thị trấn Phố Mới Quầy thuốc Ngọc Hà 0984656729
Khu 4, Thị trấn Phố Mới Quầy thuốc 04 Nguyễn Thị Hiền 094252988

 

Huyện Thuận Thành

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Chợ Dâu, Thanh Khương Quầy thuốc số 06 Phạm Thị Nguyệt Nga 0947585386
Phố khám, xã Gia Đông Quầy thuốc số 04 Nguyễn THị Hoa 0984230667
Phố Hồ, Thị trấn Hồ Quầy thuốc số 03 Nguyễn Thị Dịnh 0384187647

 

Huyện Tiên Du

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
154 Thị trấn Lim Nhà thuốc Số 1 ( NT Mai Hồng 02223838005
11 Thị trấn Lim Nhà thuốc Số 1 (DP Đại Phúc) 0977094042
11 Hai Bà Trưng, Thị trấn Lim Quầy thuốc 01 Nguyễn Thị Thu Hương 0977094042

 

Huyện Từ Sơn

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
Chợ Giầu, Từ Sơn Quầy thuốc 02 Thúy Nhị 02223832383/ 0982981789
Đồng Kỵ , Từ Sơn, Bắc Ninh Quầy thuốc Hồng Tĩnh 0903 253 437

 

Huyện Yên Phong

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
251 Thị trấn Chờ Nhà thuốc Đào Tuất 02223860276/ 0913692307

 

Thành Phố Bắc Ninh

ĐỊA CHỈ TÊN NT SDT
242 Trần Hưng Đạo, Tiền An Nhà thuốc Số 4 Hà Bắc 02223822302
Ba Huyện, Khắc Niệm Nhà thuốc Hợp Lực 02223826289
Đường 286, Vệ An Quầy thuốc Số 48 0977406050
463 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn Quầy thuốc Số 2 Bích Lịch 03821122237